NYNAS Nytro Taurus
- olej transformatorowyStosowanie olejów mineralnych jako czynnika izolującego nie jest nowym zjawiskiem: w rzeczysistości technologia ta jest stosowana od ponad 100 lat. Oleje mineralne są wciąż używane w roli czynnika chłodzącego z dwóch powodów: nie tylko są najbardziej opłacalne z punktu widzenia kosztów oraz charakterystyki pracy, ale wykazują również bardzo dużą zgodność z innymi materiałami stosowanymi w transformatorach.

Zalety stosowania produktu NYNAS Nytro Taurus:

º bardzo wysoka jakość produktu dzięki zaawansowanym technikom oczyszczania oraz dzięki coraz lepszej znajomości wymagań, jakie powinien spełniać stosowany w transformatorach olej mineralny.

º dostosowanie do ciężkich warunków pracy, a co za tym idzie lepsza stabilność oksydacyjna.

º przystosowanie produktu do długotrwałej efektywnej eksploatacji transformatora.
NYNAS Nytro Taurus specyfikacja techniczna


NYNAS Nytro Taurus karta charakterystyki


NYNAS Nytro Taurus badania atestacyjne