TOTAL Disola MR 4015
- olej mineralnyDISOLA MR 4015 jest olejem mineralnym składającym się ze specjalnie dobranych mineralnych olejów bazowych i dodatków uszlachetniających.
DISOLA MR 4015 posiada Świadectwo NR: 33/97 Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa Polskich Kolei Państwowych jako olej do smarowania wysokoprężnych silników lokomotyw spalinowych.

ELF DISOLA MR 4015 spełnia wymagania następujących norm i specyfikacji:
- API CF
- US ARMY MIL -L-2104 D
- PKP CNTK Świadectwo NR: 33/97

ZASTOSOWANIE

DISOLA MR 4015 jest przeznaczony do średnioobrotowych silników wysokoprężnych wszystkich typów, z doładowaniem, pracujących przy maksymalnych obciążeniach w całym zakresie temperatur otoczenia.
DISOLA MR 4015 jest szczególnie zalecany do stosowania w silnikach lokomotyw spalinowych, silnikach okrętowych zwłaszcza w żegludze śródlądowej i do stacjonarnych generatorów prądotwórczych.

PARAMETRY

1klasa lepkości SAE:40
2gęstość w 15°C, kg/dm30,900
3lepkość kinematyczna w 50°C, mm2/s (cSt)90
4lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s (cSt)15,0
5temperatura zapłonu, °C230
6temperatura płynięcia, °C-25
7liczba zasadowa (TBN), mg KOH/g14


WŁAŚCIWOŚCI

DISOLA MR 4015 posiada zalety dobrego oleju do silników wysokoprężnych:
- właściwą lepkość zmniej szaj ącą zużywanie się współpracujących elementów silnika, szczególnie przy rozruchu,
- stabilność termiczną i odporność na utlenianie,
- bardzo dobre właściwości myjąco-dyspergujące, co ogranicza powstawanie laków, osadów, szlamów i nagarów,
- wysoką wartość liczby zasadowej (TBN), co świadczy o zdolności do neutralizacji kwasów powstających w wyniku spalania paliwa z wysoką zawartością siarki,
- całkowitą obojętność wobec powszechnie stosowanych uszczelek,
- dobre właściwości antykorozyjne i antypienne.

DODATKOWE INFORMACJE

Do pobrania: Karta Charakterystyki Produktu