Griwephon (dawniej Antiphon) light hydrophob AN2-900

Griwephon Light hydrophob to wodoodporny, wolny od rozpuszczalników materiał wygłuszający oparty na dyspersji wodnej żywicy syntetycznej cechujący się bardzo wysoką skutecznością wygłuszenia na równi z właściwościami izolującymi.
Griwephon Light hydrophob ma małe właściwości palne według normy DIN 5510 część 2, klasa palności S4.
Masa wygłuszająca wysycha szybko do warstwy o grubości ok. 5 mm wykazując doskonałą przyczepność do wielu powierzchni. W porównaniu z innymi tradycyjnymi materiałami, używając Griwephon Light można uzyskać redukcje wagi aż do 40 %

Certyfikaty:

Raport Klasyfikacji wg EN 45545-2:2013
Currenta, świadectwo nr 13/1577-1
Palność wg BS 476-6
BASF świadectwo nr 10618/36346
Palność wg BS 476-7
BASF świadectwo nr 10618/36347
Gęstość dymów wg BS 6853 załącznik D.8.4
Currenta, świadectwo nr 13/0821
Toksyczność dymów wg BS 6853 załącznik B.2
Currenta, świadectwo nr 13/0876
Wyznaczanie współczynnika strat według DIN EN ISO 6721-3
Müller BBM, świadectwo nr M52 633/11
Test przyczepności według DIN EN ISO 6270-2
Wörwag, świadectwo nr 04306
Przewodzenie ciepła według EN 12664
FIW München, świadectwo nr F.2-968/09

Własności fizyczne:

Kolor: żółty
Lepkość: tiksotropia
Gęstość mokra: ok. 1.1 g/cm3
Gęstość sucha: ok. 0.8 g/cm3
Wartość pH: ok. 7 - 8,5
Zużycie: ok. 1,1 kg na m2 dla 1 mm suchej warstwy
Współczynnik strat: 0,22 według DIN EN ISO 6721-3


Obszary zastosowania:

Griwephon Light hydrophob do zastosowania w konstrukcjach z cienkich ścianek z blach metalowych w zakładach i sprzęcie, pojazdach, wagonach, przy budowie okrętów i kontenerów.
Griwephon Light hydrophob do zastosowania wszędzie gdzie wymagana jest odporność na warunki pogodowe jako uzupełnienie podstawowych cech produktu.
Przy konstrukcji wagonów kolejowych i kontenerów, należy się upewnić, że w strefie podłogi zostały wykonane otwory odprowadzające, co pozwoli masie wysychać od czasu do czasu.

Nanoszenie:

Powłoka powinna być jednolita i należy zwrócić uwagę, czy nie powstały przerwy. Używać tylko wyczyszczonego sprzętu.

Powierzchnie:

Blachy stalowe z powłoką inhibitora korozji, blachy galwanizowane, anodowane aluminium, blachy walcowane itd. Powierzchnie nie mogą być zabrudzone, tłuste z oleju lub smaru. Zalecany test na przyczepność przed aplikacją.

Grubość warstwy:

5 mm mokrej powłoki - odpowiada 4,8 mm suchej powłoki - możliwe podczas jednej operacji.

Sprzęt:

sprzęt do malowania hydrodynamicznego o przełożeniu 60:1, pistolet w osłonie powietrznej o przełożeniu 12:1, pompa śrubowa z rozpylaczem powietrza o ciśnieniu wprowadzenia ok. 3- 4 bary. Narzędzia ręczne jak szpachla także do zastosowania. Rozmieszać według instrukcji.

Temperatura pracy:

zalecana powyżej 15°C

Czas schnięcia:

Możliwość transportu po 12 do 18 godzin z powłoką suchą o grubości 5 mm i standardowym klimacie 20/55

Czyszczenie:

wodą, jeśli zachodzi potrzeba dodać detergentów

Opakowania:

30 kg hoboki bezzwrotne, 200kg stalowe beczki

Składowanie:

W suchym i zimnym miejscu, ale nie doprowadzić do zamarznięcia! Produkt może być przechowywany przez 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Produkt raz otwarty lub rozcieńczony należy szybko zużyć.

Usuwanie odpadów:

Pojemniki dokładnie opróżnione mogą być oddane do recyklingu. Pojemniki z pozostałościami stałymi są odpadami resztkowymi. Pojemniki z pozostałościami płynnymi są odpadami specjalnymi i powinny być usuwane do specjalnych punktów zgodnie z lokalnymi przepisami. Dalsze informacje o usuwaniu odpadów w naszym MSDS.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Nie ma obowiązku oznakowania jako produkt niebezpieczny. Postępować zgodnie z instrukcjami w MSDS.

UWAGI
Nasze arkusze materiałowe i dokumentacja maja stanowić rzetelna informacje, ale nie są zobowiązaniem prawnym.