Griwephon (dawniej Antiphon) - hydrophob AN2-800

griwecolor Griwephon hydrophob jest to wodoodporną, nie zawierającą rozpuszczalnika masa na bazie wodnej zawiesiny żywicy sztucznej o bardzo wysokim działaniu akustycznym oraz o właściwościach termoizolacyjnych nakładana na wielkie powierzchnie metalowe dla zmniejszenia drgań

griwecolor Griwephon hydrophob jest substancją trudno zapalną wg DIN 5510 część 2, o klasie palności S 4, szybko schnącą , na jej warstwie o grubości do ok. 5 mm nie powstają pęknięcia, a przy tym posiada bardzo dobrą przyczepność na różnorodnym podłożu.

Certyfikaty:

Raport Klasyfikacji wg EN 45545-2:2013
Currenta, świadectwo nr 13/1576-1
Test emisji spalin wg NF X70-100:2006
French Standard NF16-101; Currenta świadectwo nr 08/1168
Zadymienie spalin wg NF X10-702:1995
French Standard NF16-101; Currenta świadectwo nr 08/1168
Wyznaczanie współczynnika strat
Müller-BBM - Świadectwo nr 52 633/18
Promieniowanie wg NF P92-501:1985
French Standard NF16-101; Currenta świadectwo nr 07/1171
Przebieg spalania wg NF P92-507:2004
French Standard NF16-101; Currenta świadectwo nr 07/1171
Badanie palności wg DIN 4102-8
Świadectwo nr 04/500
norma British Standard BS 6853 załącznik B2
Toksyczność powierzchni - Świadectwo 04/441
British Standard BS 6853 załącznik D 8,4
Badanie panelu - Świadectwo 04/254
British Standard BS 476-6 Rozchodzenie się płomieni
Świadectwo 5290/18252
British Standard BS 476-7 Rozchodzenie się płomieni na powierzchni
Świadectwo 5092/17765

Własności fizyczne:

Kolor: beżowy
Lepkość: tiksotropowa
Gęstość: ok. 1,4 g/cm3
Faza stała: 78% wagowo +/- 2 %
pH: ok. 7 do 7,5
Zużycie: ok. 1,2 - 1,4 kg na m2 na 1 mm warstwy suchej

Czas schnięcia:

Pokryty element nadaje się do transportu po 12 do 18 godzinach przy warstwie suchej o grubości 4 mm w znormalizowanych warunkach otoczenia 20/55. Przyspieszone suszenie jest możliwe.

Współczynnik strat wg DIN EN ISO 6721 - 3:

0,22 (patrz świadectwo badań)

Przewodność cieplna:

ok. 0.2 W/mK

Wchłanianie wody kondensacyjnej:

>98 g/m2/mm warstwy suchej (12 h DIN 50017 SK)

Obszary zastosowania:

griwecolor Griwephon hydrophob stosuje się do pokrywania cienkościennych konstrukcji blaszanych dla zmniejszenia drgań w instalacjach i aparaturach, a także w konstrukcjach pojazdów, wagonów, statków i kontenerów. Ponadto produkt ten ma zastosowanie w instalacjach spalania, wyciągach, na elementach fasad, kanałach wentylacyjnych, instalacjach energetycznych itp.
griwecolor Griwephon hydrophob znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie poza podanymi powyżej właściwościami wymagana jest także wodoodporność.

Nanoszenie:

Powłoka powinna być jednolita i należy zwrócić uwagę, czy nie powstały przerwy. Używać tylko wyczyszczonego sprzętu.

Powierzchnie:

blacha stalowa zagruntowana warstwą antykorozyjną, blacha stalowa ocynkowana, aluminium anodowane, blacha zwijana itp.
Powierzchnie muszą być oczyszczone, wolne od oleju i tłuszczu, ewentualnie trzeba wykonać próbę przyczepności.

Grubość warstwy:

możliwe jest uzyskanie w jednej operacji 5 mm warstwy mokrej, co daje warstwę suchą o grubości 4 do 4,5 mm.

Sprzęt:

Urządzenia bezpowietrzne o przełożeniu do 50:1, urządzenia z powietrzem rozpylającym do 12:1 (pompy tłokowe) i przenośniki ślimakowe z powietrzem rozpylającym o ciśnieniu na wejściu ca 3-4 bar. Możliwe także nanoszenie ręczne za pomocą rakla / szpachli.

Temperatura pracy:

zalecana powyżej 15°C

Czas schnięcia:

pokryty element nadaje się do transportu po 12 do 18 godzinach przy warstwie suchej o grubości 4 mm w znormalizowanych warunkach otoczenia 20/55. Przyspieszone suszenie do 50°C jest możliwe

Czyszczenie:

wodą, jeśli zachodzi potrzeba dodać detergentów

Transport i składowanie:

W suchym i chłodnym miejscu, ale nie doprowadzić do przemarznięcia/zamarznięcia produktu! Chronić przed mrozem Produkt może być przechowywany przez 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. Produkt raz otwarty lub rozcieńczony należy szybko zużyć.

Opakowania:

40 kg hoboki bezzwrotne, 250kg stalowe beczki

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie:

Nie ma obowiązku oznakowania jako produkt niebezpieczny.
Postępować zgodnie z instrukcjami w MSDS.

UWAGI
Nasze arkusze materiałowe i dokumentacja maja stanowić rzetelna informacje, ale nie są zobowiązaniem prawnym.