Griwephon (dawniej Antiphon) - hydrophob
AN 2-700 / AN 2-701

griwecolor Griwephon hydrophob jest wodoodpornym, nie zawierającym rozpuszczalników materiałem wygłuszającym opartym na wodnych żywicach syntetycznych. Bardzo wysoka skuteczność akustyczna, wraz z właściwościami izolacyjnymi. Jest to środek niskiej palności według DIN 4102 część1 kategoria B1. Szybkoschnący i odporny na pękanie, gdy grubość warstwy nie przekracza 6mm. Posiada doskonałą przyczepność na różnego rodzaju powierzchniach.

Certyfikaty:

Certyfikat ogólnej klasyfikacji
MPA Stuttgart, Certyfikat nr P-BWU03-I-16.5.333
Krajowe zatwierdzenie techniczne
DIBT, zatwierdzenie nr Z-56.212-3527
Certyfikat Zgodności
MPA Stuttgart nr UZ-BWU03-I 16.2.678
Wyznaczanie współczynnika strat według DIN EN ISO 6721-3
Müller BBM, wyniki testów nr M52 633/11
Pochłanianie skraplania według DIN 50017
SK Umwelttechnik GmbH, certyfikat testu nr 901 8320 000
Zachowanie ognia według DIN 4102 część 1
Baustoffklasse B1, MPA Stuttgart, Certyfikat testu nr 901 8320 000

Własności fizyczne:

Kolor: beżowy
Lepkość: tiksotropowa
Gęstość powłoki mokrej: 1.5 g/cm3
Gęstość powłoki suchej: 1.3 g/cm3
Masa (ciężar w %): ok. 80%
Poziom pH: ok. 7 do 8.5
Zużycie: ok. 1.2 do 1.4 kg na m2 przy suchej warstwie 1mm
Współczynnik strat: 0.22 (DIN EN ISO 6721-3)
Przewodzenie ciepła: ok. 0.2 W/mK
Pochłanianie skraplania: >98g/m2/mm sucha powłoka 12h wg. DIN 50017 SK

Obszary zastosowania:

griwecolor Griwephon hydrophob jest stosowany jako masa wygłuszająca na powierzchniach o cienkich ściankach w urządzeniach w fabrykach oraz pojazdach, wagonach, konstrukcjach. Dalsze zastosowania preparatu obejmują spalarnie odpadów, podnośniki, fasady, przewody wentylacyjne, siłownie elektryczne. griwecolor Griwephon (dawniej Antiphon) hydrophob znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane są trwałość i właściwości wodoodporne..

Nanoszenie:

Powłoka powinna być jednolita i należy zwrócić uwagę, czy nie powstały przerwy. Używać tylko wyczyszczonego sprzętu.

Powierzchnie:

powłoki gruntowe zabezpieczające przed rdzą, blachy stalowe galwanizowane, blachy, zwoje itd. Powierzchnia powinna być oczyszczona z brudu, tłuszczu, oleju itd. Jeśli to konieczne, powinien być przeprowadzony test wiążący. Generalnie, Griwephon AN2-700 / AN2-701 jest odpowiedni także do użycia na powierzchniach powlekanych. Ze względu na różnorodność powierzchni, tylko czysta i trwała powłoka wolna od dodatków może być na powierzchni, na której ma być zastosowany produkt. Zalecany jest wstępny test przyczepności.

Grubość warstwy:

5mm mokrej warstwy (po wyschnięciu tworzy 4-4.5mm powłoki końcowej) możliwa jest do uzyskania podczas jednej aplikacji.

Sprzęt:

hydrodynamiczne urządzenia o współczynniku 60:1, urządzenia z nanoszeniem powietrznym o współczynniku 12:1 (pompy nurnikowe) oraz przenośniki śrubowe z nanoszeniem powietrznym ok. 3-4 bary ciśnienia wejściowego. Nanoszenie ręczne np. przez szpachlowanie jest także możliwe.

Temperatura pracy:

zalecana temp. powyżej 15°C

Czas schnięcia:

możliwy transport po 12 do 18 godzin przy suchej warstwie ok. 5mm i standardowym klimacie 20°C (55°F). Wymuszone schnięcie w temp. 50°C jest możliwe.

Czyszczenie:

czyścić niezwłocznie po zakończeniu pracy za pomocą wody (nie dopuścić do zaschnięcia masy), ewentualnie z dodatkiem detergentów.

Opakowania:

40kg bezzwrotne hoboki lub 250kg beczki

Składowanie:

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie dopuścić do oszronienia/zamarznięcia. Produkt może być składowany co najmniej 9 miesięcy, jeśli jest fabrycznie zamknięty w oryginalnym opakowaniu. Raz otwarty lub rozcieńczony, produkt musi być niezwłocznie użyty lub szczelnie zamknięty do przechowywania.

Usuwanie odpadów:

Całkowicie opróżniony pojemnik może być poddany recyklingowi. Pojemniki z zaschniętymi pozostałościami jest odpadem resztkowym. Pojemnik z pozostałościami cieczy są odpadami specjalnymi i powinny być oddane do specjalnych punktów zgodnie z lokalnym prawem dot. Pozbywania się odpadów. Dalsze informacje na temat właściwego unieszkodliwienia odpadów znajdują się w MSDS.

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

nie wymagane, gdyż produkt nie jest niebezpieczny. Postępować także zgodnie z informacjami w MSDS.

UWAGI
Nasze arkusze materiałowe i dokumentacja maja stanowić rzetelna informacje, ale nie są zobowiązaniem prawnym.